1. net zarar
  2. net zarar (bir muhasebe döneminde toplam harcamaların toplam gelirleri aştığı miktar