1. net kâr
  2. bir perakendecinin bir mal ya da eşya satışından elde ettiği net kâr