1. trivet
  2. tablemat
  3. dish cross
  4. hot pad

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sofrada sıcak ... altlık, nihâlî