1. İsim, Hukuk aday gösterme
  2. İsim aday/namzet gösterme, adaylığa seçme.
  3. İsim atama, tayin etme, nasbetme, görevlendirme.
  4. İsim atanma, aday/namzet gösterilme, tayin (olunma), görevlendirilme.
  5. İsim adaylık (teklifi). 4.
    place someone's name in nomination: birisini aday göstermek.
bir tayinin onayı
bir atamanın onayı
bir tayini onaylamak Fiil
bir atamayı onaylamak Fiil
tayin günü
nakliye günü
bir kimsenin bir parti tarafından değil de seçmenlerince aday gösterilmesi
başkanlık tayini
(US) başkanlık tayini
aday gösterme hakkı
s atama kurulu
aday gösterme
(hayat sigortası) lehdarın tayini
belli bir partiyi tutmayan seçmenler listesi
seçim öneri listesi