noncontributory

  1. katkı gerektirmeyen
  2. poliçe hamilinin tüm masrafları ödediği sigorta planı
iştiraksiz yıllık gelir
karşılıksız irat
taksitlerin hepsi işverence karşılandığından işçinin katkısının olmadığı emeklilik düzeni
taksitlerin tümü işverence karşılandığından işçinin fona hiçbir katkıda bulunmadığı emeklilik düzeni
(devlet sigortası) karşılıksız ek tazminat vermek Fiil