normal frequency curve

  1. normal sıklık eğrisi
  2. istatistiksel analizde aritmetik ortalama
  3. mod ve medyan değerlerinin benzer ya da birbirine çok yakın olduğu durumdaki değerlerin dağılım biçimi