not speaking

biriyle selamı sabahı kesmiş olmak Fiil
biriyle dargın olmak Fiil