nothing doing

  1. (a) kat'iyen değil, elbette/kesinlikle hayır/değil, olmaz, yok öyle şey, ben karışmam, bana ne, yağma
    yok.
    “Come to see me tomorrow.” “ nothing doing, I'm very busy.” (b) sükûnet, göze çarpar faaliyet yok.
    There was nothing doing in town.
hiç işlem olmama
Asla! Kat'iyen olmaz!