notice of a meeting

alacaklılar toplantısına çağırmak Fiil
hissedarlara genel kurul duyurusunda bulunmak Fiil