nuclear atom

 1. çekirdeksel öğecik.
  nuclear breeder: çekirdeksel üretken.
  nuclear chain reaction: çekirdeksel
  zincir tepkileşim.
  nuclear charge: çekirdeksel yük.
  nuclear cross section
  (bkz: cross section ) (8).
  nuclear disintegration: çekirdeksel parçalanım.
  nuclear emulsion: çekirdeksel asıltı.
  nuclear energy = atomic energy: çekirdeksel erke.
  nuclear equation: çekirdeksel denklem.
  nuclear family: (baba, anne ve çocuklardan oluşan) temel aile.
  nuclear fission: çekirdek bölünmesi.
  nuclear forces: çekirdeksel kuvvetler.
  nuclear fuel: çekirdeksel yakıt.
  nuclear fusion: çekirdeksel kaynaşım.
  nuclear isomer: çekirdeksel eşiz.
  nuclear isomerism: çekirdeksel eşizlik.
  nuclear magnetic moment: çekirdeksel mıknatıssal döngü.
  nuclear magnetic resonance: çekirdeksel mıknatıssal çınlanım.
  nuclear membrane: çekirdek zarı.
  nuclear number: çekirdeksel sayı.
  nuclear packing: çekirdeksel topaklanım.
  nuclear paramagnetism: çekirdeksel dizimıknatıslık.
  nuclear physics: çekirdek bilgisi, atom fiziği, çekirdek fiziği, nükleer fizik.
  nuclear polarisation: çekirdeksel ucaylanım.
  nuclear potential energy: çekirdeksel erkil erke.
  nuclear power: çekirdeksel güç.
  nuclear reaction: çekirdeksel tepkileşimler.
  nuclear reactor: çekirdeksel tepkileşimlik.
  nuclear resonance: çekirdeksel çınlanım.
  nuclear sap = karyolymph: çekirdek özü: göze çekirdeğinin berrak ve homojen ana maddesi.
  nuclear spin: çekirdeksel fırıl.
  nuclear star: çekirdeksel yıldız.
  nuclear structure: çekirdeksel yapı.
  nuclear transmutation: çekirdeksel dönüşüm.