1. Geçişli Fiil itaat etmek, söz dinlemek, denileni yapmak.
    to obey one's parents/superiors. A good citizen obeys the law.
  2. Geçişli Fiil tâbi olmak, boyun eğmek.
    to obey one's instincts.
  3. Geçişli Fiil itaatli/saygılı olmak.
    to love, honor and obey .
itaat İsim
kulluk İsim, Din ve İnanç
vicdanının sesini dinlemek Fiil
mahkeme celbine uymak Fiil
ağızınin içine bakmak Fiil
talimata uymak Fiil
emir dinlemek Fiil
emre itaat etmek Fiil, Askerlik
birine körü körüne itaat etmek Fiil
(gemicilik) baş tutmak Fiil
kanuna boyun eğmek Fiil
kanuna riayet etmek Fiil
oyunun kurallarına uymak Fiil
kanunun lafzına değil ruhuna riayet etmek Fiil
kanunun lafzına değil ruh una riayet etmek Fiil
şartsız boyun eğmek Fiil
emre itaatsizlik İsim, Askerlik