obey

  1. Transitive Verb itaat etmek, söz dinlemek, denileni yapmak.
    to obey one's parents/superiors. A good citizen obeys the law.
  2. Transitive Verb tâbi olmak, boyun eğmek.
    to obey one's instincts.
  3. Transitive Verb itaatli/saygılı olmak.
    to love, honor and obey .
itaat Noun
kulluk Noun, Religion-Faith
vicdanının sesini dinlemek Verb
mahkeme celbine uymak Verb
ağızınin içine bakmak Verb
talimata uymak Verb
emir dinlemek Verb
emre itaat etmek Verb, Military
birine körü körüne itaat etmek Verb
(gemicilik) baş tutmak Verb
kanuna boyun eğmek Verb
kanuna riayet etmek Verb
oyunun kurallarına uymak Verb
kanunun lafzına değil ruhuna riayet etmek Verb
kanunun lafzına değil ruh una riayet etmek Verb
şartsız boyun eğmek Verb
emre itaatsizlik Noun, Military