odd job- man

iş bulunca çalışan işçi
önüne gelen işi yapan işçi
geçici işçi