off the hook

  1. (sıkıntıdan/sorumluluktan/müşkül durumdan) kurtulmuş, ferahlamış.
    be/get off the hook: kurtulmak, ferahlamak.
birini zor bir durumdan kurtarmak Fiil