office bearer

  1. bir mevki işgal eden
  2. bir teşkilatta belirli bir göreve atanan veya seçilen kişi
  3. memur