office staff

alt kademedeki büro memurları İsim
büroya personel almak Fiil
büro personeli almak Fiil