official capacity

resmi sıfatıyla hareket etmek Fiil
resen hareket etmek Fiil
resmi yetkisine dayanarak
resmi sıfatla tasarrufta bulunan Sıfat
resmi hüviyetle
resmi hüviyetle