1. İsim yaşlılık, ihtiyarlık.
    old age pension: yaşlılık aylığı.
    old age pensioner: yaşlı emekli.
ihtiyarlığı için tasarruf yapmak Fiil
ihtiyarlık için tasarruf yapmak Fiil
yaşlılığı için bir kenara para koymak Fiil
yaşlılığı için para ayırmak Fiil
yaşlılık için saklamak Fiil
yaşlılığı için biriktirmek Fiil
yaşlılığı için para biriktirmek Fiil
yaşlılığı için biriktirmek Fiil
yaşlılık amortismanı
uzun yaşamış olmak Fiil
yaşlılıktan ölmek Fiil
dinç yaşlılık
uzun ömürlü olmak Fiil
yaşlılık izleri İsim
yaşlılık için para ayırma
yaşlılığın zayıflığı
yaşlılık yıllık maaşı
(US) yaşlılık yardımı
ihtiyarlık sigortası İsim
(US) yaşlılık sigortası İsim
(Br) yaşlılık sigortası İsim
(Br) yaşlılık emeklilik kanunu
emeklilik fonu
yaşlılık emekli aylığı fonu
yaşlılık emeklilik sigortası İsim
yaşlılık emeklilik işleri yönetim ofisi
Dul ve Yetim Sigortası İsim
Yaşlılar, Maluller ve Felaketzedeler İçin Planlardan Başkaları İçin Sosyal Güvenliğe Dair Avrupa Geçici Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Yaşlılar, Maluller ve Felaketzedelere İlişkin Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Yontmataş Çağı. İsim
emeklilik iradı