1. İsim ihtiyar kız, evlenmemiş yaşlı hanım.
  2. İsim titiz, hırçın, huysuz, geçimsiz kimse.
  3. İsim bir nevi iskambil oyunu, bu oyunda kaybeden kimse.
  4. İsim (şaka olarak) artıkçı: sofrada en son kalan yemeği alan kimse.