1. İsim töreseverler, an'aneperestler, tutucular, muhafazakârlar, eski töre ve âdetlere sıkı sıkıya bağlı kimseler.
(a) İngiliz halk okullarını simgeleyen boyunbağı, (b) (belirli bir topluluğun bireyleri arasında) sıkı
dayanışma, tutkunluk, bağlılık.
eski terbiye
eski moda
töresever, an'aneperest. Sıfat