1. İsim, Matbaacılık eski biçim matbaa harfleri.
  2. İsim Rumî takvime göre ölçülen zaman. (bkz: New Style )
eski biçim matbaa harfleri. İsim, Matbaacılık
Rumî takvime göre ölçülen zaman. New Style İsim