1. Geçişli Fiil (yanlışlıkla/kasten) unutmak/atlamak/ihmal etmek.
    You have omitted a letter in this word: Bu sözcüğün
    bir harfini unuttun/atladın.
    Please don't omit locking/to lock the door when you leave: Çıkarken kapıyı kilitlemeyi lütfen unutma.
ihmal İsim, Hukuk
eksik etmemek Fiil
US kâr payı ödememek Fiil
fırsatı elden kaçırmak Fiil
gözardı etmek Fiil