on her own bottom

  1. borçsuz harçsız, kimseye borcu olmadan.
    to stand on one's own bottom: kendi yağı ile kavrulmak, kimseye müdanası olmamak.