on the verge of disaster

bir facianın eşiğinde olmak Fiil
felaketin eşiğinde