bir yabancıyı gözüyle tartmak Fiil
birini teftiş etmek Fiil
(çabucak/kısaca) gözden geçirme, üstünkörü inceleme, (acele) göz atma.
give something the once-over:
bir şeyi alelacele incelemek/gözden geçirmek, şöyle bir göz atmak.
İsim
acele/üstünkörü/sathî/baştan savma iş. İsim