1. İsim bir konuda bir kere yayınlanan dergi.
  2. İsim aktörün sahneye bir defa çıkması.
kestirme, bir defada/hemencecik etkisini gösteren/çözüm sağlayan.
There is no easy one-shot answer
to the problem: Soruya kolay ve kestirme bir cevap yoktur.
Sıfat
bir defalık, bir kereye mahsus, bir tek.
An intensive one-shot drive for funds was made. Sıfat
faturada kendine düşen payı ödemek Fiil