1. İsim açık kapı
  2. İsim açık kapı siyaseti: ticaret, göç vb. bakımından bütün milletlere eşit haklar tanıyan politika.
    open-door: açık kapı+.
çay kenarında kuyu kazmak Fiil
hâsılı tahsil etmek Fiil
denize su götürmek Fiil
sofrasını açık tutmak Fiil
açık kapı politikası İsim
açık kapı politikası İsim
daha çok ithalata kapı açmak Fiil
kapıyı kırarak açmak Fiil
kapıyı hızla iterek açmak Fiil
şiddetle kapıyı açmak Fiil
açık kapı bırakmak Fiil
kapıyı aralamak Fiil
umuma açık
kapıyı açmak Fiil
…in yolunu açmak Fiil, Hukuk
suiistimallere kapı açmak Fiil
suistimallere kapı açmak Fiil
bir şeye buyur etmek Fiil
açık kapı
bir kapıyı kırıp açmak Fiil
bir kapıyı iterek açmak Fiil
bir kapıyı kırarak açmak Fiil
kapı açılmıyor
kapıyı kırıp açmak Fiil