opening statement

  1. defterlerin ilk sayfalarındaki beyan
  2. defterlerin ilk sayfasındaki beyan
  3. açılış açılma konuşması