opening talks

  1. İsim açılış konuşmaları
  2. İsim açılış açılma konuşmaları