opinion research

  1. görüş araştırması
  2. nüfusun istatistiksel bir örneğinden tüm nüfusa teşmil ettirilen görüşlerin alındığı anket
  3. kamuoyu araştırması
kamuoyu araştırması
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (NACE kodu: 73.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler