order instrument

nama yazılı senet
emre muharrer senet
emre muharrer senet