osmotic pressure

  1. geçişim basıncı, osmos basıncı: geçişim olayını önlemek için derişik çözelti bölgesine uygulanması gereken en düşük basınç.