ousted -> oust

  1. Geçişli Fiil (işten/yerden) çıkarmak, dışarı atmak, kovmak, defetmek, (mevkiinden) indirmek/atmak.
    to oust a president.
  2. Geçişli Fiil, Hukuk kapı dışarı etmek, (evinden) dışarı atmak, mülkünü elinden almak/zaptetmek/gaspetmek.
devrik Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
devrik lider İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
şirketteki bir rakibin ayağını kaydırmak Fiil
bir rakibi mevkiinden kovmak Fiil
bir rakibi mevkinden kovmak Fiil
piyasadan kovmak Fiil
bir mahkemenin kaza yetkisini kabul etmemek Fiil