1. baştanbaşa, bir uçtan bir uca.
    The overall length of the house is 12 meters.
  2. kapsamlı, ayrıntılı.
    an overall estimate.
  3. tüm, bütün, tekmil.
  4. genel (olarak).
    overall, it was a successful meeting. overall, prices are still rising.
  5. kadın iş gömleği.
genel denge
toplam ödemeler dengesi
genel ödemeler dengesi
toplam bütçe
genel bütçe
şartların tümü
toplam tüketim
(tören için) bayraklarla donanmış (gemi).
toplam ekonomik talep
toplam ekonomik ihtiyaç
toplam ekonomik potansiyel
topyekûn ekonomi
genel etki
toplam verim
arzın genel esnekliği
arz esnekliği (bir malın arzının fiyattaki değişmelere karşı duyarlık derecesi
genel işsizlik
teminat tutarı
genel tahmin
genel inceleme
genel sınav
toplam hedef
toplam artış
fiyatların genel artışı
genel endeks
toplam endeks
tüm uzunluk
genel seviye
zarar tutarı
toplam zarar
salt çoğunluk
bir odanın bütün ölçüleri İsim
genel başarı
genel görünüm
toplam kâr
genel plan
genel plan
genel durum
toplam kâr
toplam verimlilik
toplam kontenjan
toplam kota
götürü bedel
genel rapor
genel sonuç
toplam risk
genel risk
toplam ciro
eksiksiz ödeme
(US) bilanço
frenleme mesafesi
toplam güç
genel inceleme
genel eğilim
genel ticaret dengesi
genel işsizlik
toplam haftalık kazanç
süregelen temel anlaşma İsim, Rekabet Hukuku