override any forms or conditions referred to by the buyer

  1. Fiil alıcının atıfta bulunduğu hiçbir şartı kabul etmemek