1. İsim yönetmen, yönetici, idareci.
    The overseer of a plantation.
  2. İsim müfettiş.
  3. İsim ustabaşı, kalfa.
  4. İsim
    overseer of the poor ile ayni anlama gelir. kilisenin fakirlere yardım işlerini yöneten görevlisi.
gümrük gözetimcisi
enerji danışmanı
tetkik mercii
gümrük müfettişi
liman müdürü
gümrük müfettişi