1. İsim, Medeni Hukuk mülkiyet
  2. İsim iyelik, sahiplik, mülkiyet.
asıl sahip, nihai faydalanıcı İsim, Bankacılık
çalışanlara pay edindirme programı İsim, İşletme
gerçek hak sahibi İsim, Hukuk
mülkiyet hakkının devri İsim, Medeni Hukuk
mülkiyetin % 25'i
kendi rızası olmadan elinden alınamayacak bir şeyin mülkiyeti
mutlak mülkiyet
çıplak mülkiyet
yararlanma hakkı İsim, Hukuk
iş sahipliği
mülkiyet vesikası İsim
mülkiyette değişiklik
müşterek mülkiyet
ortaklaşa iyelik, ortak/müşterek mülkiyet.
arazi üzerinde müşterek mülkiyet
ortak mülkiyet
bu durumda ortaklardan hiçbiri toprağın belirli bir kısmına sahip değildir
arazi ortak mülkiyeti
müşterek mülkiyet
paylı mülkiyet İsim, Medeni Hukuk
ortak mülkiyet
mülkiyetin bir kişinin veya sınırlı sayıdaki şirketlerin elinde toplanması
kat mülkiyeti İsim, Hukuk
şirket mülkiyeti
şirketin malik durumunda olduğu durum
sahip olma maliyeti Muhasebe
(US) bir şirketin bir ya da daha çok gazete ve radyo ya da televizyon istasyonuna sahip olması
sermayelerin kartelleşmesi
mülkiyet senedi
mülkiyetin dağılımı
hisselerin mülkiyetinin dağılımı
iki sahibi olması
öz sermaye mülkiyeti
öz sermaye
yegâne mülkiyet
kat mülkiyeti İsim, Medeni Hukuk
yabancı payı İsim, Bankacılık
tam mülkiyet
devlet mülkiyeti
oturduğu evin sahibi olma
ev sahibi olma İsim
kısıntılı mülkiyet hakkı
kısıtlı mülkiyet hakkı
mükellefiyetli mülkiyet
sınai mülkiyet
mülkiyet araştırması
müşterek mülkiyet
ortak mülkiyet
şirket
müşterek mülkiyet ya da tasarruf hakkı
elbirliği mülkiyeti İsim, Medeni Hukuk
toprak mülkiyeti
kanuni mülkiyet
çoğunluk mülkiyeti
motorlu taşıt mülkiyeti
hisse sahipliği
ortak mülkiyet
(US) hisse sahipliği
kısmi mülkiyet
mülkiyetine geçmek Fiil
ipoteksiz mülkiyet
mükellefiyetsiz mülkiyet
mülkiyet karinesi İsim, Hukuk
özel mülkiyet
mülkiyet belgesi
mülkiyetini kanıtlamak Fiil
kamu mülkiyeti
mülkiyetin gayrı ayni haklar İsim, Hukuk
farazi mülkiyet
mülkiyet kaydı
sınırlı mülkiyet
mülkiyet hakkı İsim, Hukuk
gerçek hak sahipliği İsim, Hukuk
mülkiyet rejimini düzenleyen kurallar İsim
mülkiyet rejimini belirleyen (düzenleyen) kurallar İsim
kıymetli kâğıt mülkiyeti
mülkiyetin değişmesi
(genel olarak toplumun adına) bir ülkenin bazı ya da tüm endüstrilerine hükümetin sahip olması
tek mülkiyet sahipliği
münhasır mülkiyet hakkı
mükellefiyetli mülkiyet
mülkiyetteki pay
devlet mülkiyeti
(US) devlet mülkiyeti
hisse senedi sahipliği
(US) hisse senedi sahipliği
hisse sahipliği
mülkiyetin devri
mülkiyetin deviri
mülkiyetin gayrı ayni hakların devri Hukuk
devlet mülkiyetine terk etmek Fiil
mükellefiyetsiz mülkiyet
mülkiyetin çok kişiye ait olması
öz sermaye
(US) sınai birlik
mülkiyet dağılımı
arazi üzerinde müşterek mülkiyet
(Br) mükellefiyetsiz mülkiyet
mükellefiyetsiz mülkiyet
arazi mülkiyeti
sermayedeki pay
hisse sahipliği
deniz hâkimiyeti
bir menkul satışında satış bedeli tamamıyla ödeninceye kadar mülkiyeti satıcıda bırakan sözleşme
temettü senetleri İsim
mülkiyet payı
mülkiyet yapısı İsim
bir şey üzerinde ortak mülkiyet sahibi olmak Fiil
bir şirketin kime ait olduğunu araştırmak Fiil
karma mülkiyet
üretim araçlarının özel mülkiyeti
üretim araçlarının özel mülkiyeti