pace the general increase of living cost

  1. Fiil genelde artan hayat pahalılığını bir düzene koymak