painted cup

  1. kınalı yüksük
    (Castilleja linariaefolia): GB ABD'de yetişen, parlak renkli çiçekler açan bir bitki.
  2. allı fırça
    (Castilleja). Sıracagillerden parlak kırmızı çiçekler açan çeşitli bitkiler. (K. Amerika).