1. İsim (çocuk dilinde) baba.
  2. İsim P harfini belirtmek için kullanılan sözcük.
  3. İsim papa.
  1. holy father
  2. pontiff
  3. pope
  4. the Pope
papal
papal election
papist

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Katolik kilisesinin ... din adamı