paper standard

  1. kâğıt para standardı (kâğıt paranın altın , gümüş veya diğer bir mal listesinden karşılığı olmaksızın
    tedavüle sürülmesi esasına dayanan para sistemi
  2. kâğıt para standardı
kâğıt para standardı
normal kâğıt