1. İsim hami
 2. İsim daimî müşteri.
 3. İsim koruyucu, hâmi, velinimet, veli.
  art patrons.
 4. İsim (eski Romada) serbest bıraktığı esir üzerinde hâlâ hakları olan kimse.
 5. İsim
  patron saint ile ayni anlama gelir. koruyucu evliya: bir ülkenin/kurumun/toplumun/şahsın özel koruyucusu sayılan ulu kişi.
 6. İsim patron, otel vb. gibi ticarî müessese sahibi.
 7. İsim İngilterede bir din adamını maaşlı papazlığa atama yetkisi olan kimse.
hastahanenin hamisi
devamlı müşteri
sanatçıyı koruyan kimse
patron ile ayni anlama gelir. koruyucu evliya: bir ülkenin/kurumun/toplumun/şahsın özel koruyucusu sayılan ulu kişi.
 1. big boss
 2. chief
 3. dressing pattern
 4. gaffer
 5. governor
 6. the great white chief
 7. magnate
 8. main squeeze
 9. the old man
 10. patron
 11. self-employer
 12. top brass
 13. employer
 14. dress maker's pattern
 15. İsim top dog
 16. old man
 17. boss
 18. honcho
 19. master
custom design
padrone
dress paper pattern
dressmaker's pattern
business magnate
ball cartridge
to lord Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir ticâret ve sanâyi kuruluşunun sâhibi ... olan kimse, iş veren
 2. Dikilecek bir şeydeki çeşitli parçaların şekline ... yapılırken kumaş, deri vb