pattern something after something

  1. Fiil birşeyi model alarak şekillendirmek
  2. Fiil birşeyi başka bir örneğe göre biçimlendirmek