pay attention

  1. Fiil dikkat etmek
  2. Fiil dikkat göstermek
  3. Fiil dikkatini vermek
Hey, gözünü aç, dikkat et.
dinlemek Fiil
iplemek Fiil
ilgilenmek Fiil
aldırmak Fiil
tanımak Fiil
bir şeye dikkat etmek Fiil
oralarda olmamak Fiil
şekle fazla bağlı kalmamak
yan çizmek Fiil
sallamamak Fiil
şekle fazla bağlı kalmak Fiil