payback period

  1. (US) geri ödeme süresi
  2. bir projenin başlangıç masraflarını çıkartması için gerekli olan süre
  3. İsim amortisman süresi
  4. geri ödeme süresi
geri dönme süresi
bir iş girişiminin kâr kazanılmadan önceki geliştirme masraflarının çıkartıldığı dönem
borcun geri ödenmesi için tanınan süre
geri ödeme dönemi
geri ödeme süresi
geri ödeme dönemi