peaceful penetration

  1. barış niyetiyle bir memlekete girme
  2. barış niyetiyle bir ülkeye girme