1. Sıfat, Hukuk derdest
  2. esnasında, süresince, …'i beklerken.
    pending the investigation.
  3. …'e kadar.
    This matter must wait pending his return from Europe. pending his return, let us get everything ready.
  4. askıda, sonuçlanmamış, henüz bir karara/sonuca bağlanmamış, muallâkta.
    The agreement was pending.
  5. olması yakın, beklenen, her an vukuu muhtemel.
bakılmakta olan dava
aynı taraflar arasında ve aynı konuda başka bir davanın derdest olduğu defi
mahkeme kararını beklemekte
mahkeme kararına intizaren
mahkeme karar ına intizaren
cari riskler İsim
henüz yürürlüğe konmamış
(patent hukuku) muallaktaki başvuru
işler bir düzene konuluncaya kadar
bir karar alıncaya kadar
beklenen emeklilik
davanın muallakta olması
mahkemede karar bekliyor
muallak dava
görülmekte olan dava İsim, Hukuk
askıda bulunan dava
henüz karara bağlanamamış suçlamalar İsim
yürürlükteki sözleşme
teslime kadar
teslim tarihine kadar
henüz ödenmemiş kâr payı
kâr payı bekleme listesi
kâr payı bekleme listesinde
karar bekleyen dosyalar İsim
yeni haberlere kadar
teklifin kabulünü bekleyedururken
mahkemede henüz karara bağlanmamış
talimat gelinceye kadar
sonuçlanmamış dava
askıdaki davalar İsim
bekleyen işler İsim
müzakereler sonuçlanıncaya kadar
dava sürdüğü müddetçe
bekleyen işlemler İsim
sonuçlanmamış dava takibatı
açılan kovuşturma
mevcut riskler İsim
açılmış bulunan dava
karar bağlanmamış dava
karara bağlanmamış dava
dava karara bağlanmadığı sürece
müzakereler sonuçlanıncaya kadar
bekleyen işler
muallakta kalan sorunlar İsim
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak Fiil, Hukuk
duruşmaya kadar tutukluluk
soruşturma sonuçlanıncaya kadar ödemeyi durdurmak Fiil
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmak Fiil, Hukuk
tutuksuz yargılama İsim, Hukuk
tutuksuz yargılanma İsim, Hukuk
tutuksuz yargılama İsim, Hukuk
araştırma sonuçlanıncaya kadar bir veznedarı geçici olarak görevinden almak Fiil