peni ile kote edilen döviz kurları

  1. İsim pence rates
  2. İsim (Br) pence rates