perfect obligation

  1. tam borç
  2. kanunen icra mevkiine konabilecek yürürlülük
  3. dava edilebilir borç