perseverance

  1. İsim sebat
  2. İsim sebat, azim, ikdam.
  3. İsim ısrar, inat, direnme, taannüt.
  4. İsim (Kalvinizmde) Allahın seçkin kullarına devamlı lûtfu.